Logo Unidevelopment

Nagroda dla Prezesa Zbigniewa Gościckiego

5 marca, Prezes Zarządu Unidevelopment SA - Zbigniew Gościcki - z rąk wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego otrzymał Brązowy Krzyż. Jest to nagroda dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniających czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Serdecznie gratulujemy!