Logo Unidevelopment

Postęp prac

Osiedle Coopera - postęp prac

Dziennik budowy

Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy miłą niespodziankę! Od tej chwili będą Państwo mogli na bieżąco śledzić postęp prac na budowie Waszego wymarzonego mieszkania, w inwestycji Osiedle Coopera. 

Aktualnie wszystkie prace budowlane postępują zgodnie z założonym harmonogramem. Zbliżamy się do końca prac żelbetowych konstrukcji budynków. Trwają również prace murarskie w zakresie ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych.

Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji.

Film z drona - 10.2020:

 

Zdjęcie 360° – najedź kursorem na zdjęcie i zobacz całą budowę

Etap 1

Etap 2

Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji.

W II etapie inwestycji Osiedle Coopera zakończone zostały już prace nad elewacją lekko mokrą, prace tynkarskie, posadzkarskie oraz gresiarskie. W budynkach A, B i E zakończono również szpachlowanie lokali. Obecnie montowane są lampy administracyjne oraz portale windowe.

W budynku A, B, C, D i E:
 • Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu
 • Montowane są pochwyty
 • Rozpoczęły się prace przy portalach wejściowych
 • Układane są płytki terazzo na wejściach
Plac zabaw już prawie gotowy

Samolot linii Unidevelopment gotowy do lotu :)

Szanowni Państwo,

W inwestycji Osiedle Coopera etap II zakończone zostały już wszystkie prace żelbetowe konstrukcji budynku oraz prace murarskie na budynku. Zakończono także prace przy pokryciu dachowym i zamurówkach w szachtach.

Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji.

W budynku A, B, C, D i E:
 • Zakończono montaż stolarki okiennej
 • Trwają prace elewacyjne
 • Zakończono prace przy pionach sanitarnych
 • Trwają prace podposadzkowe
 • Zakończono izolację klatek schodowych
 • Zakończono prace instalacyjne podtynkowe
Ponadto w budynku A:
 • Trwają prace posadzkarskie
 • Trwają prace tynkarskie
 • Trwa montaż parapetów
 • Trwa montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
 • Rozpoczęły się prace gresiarskie
W budynku B:
 • Trwają prace posadzkarskie
 • Zakończono prace tynkarskie
 • Trwa montaż parapetów
 • Trwa montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
W budynku C:
 • Trwają prace tynkarskie
 • Trwa montaż balustrad zewnętrznych
W budynku D:
 • Trwają prace posadzkarskie
 • Trwają prace tynkarskie
W budynku E:
 • Zakończono prace posadzkarskie
 • Zakończono prace tynkarskie
 • Trwają prace gresiarskie
 • Trwa montaż parapetów
 • Trwa montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
 • Trwa montaż balustrad zewnętrznych

Szanowni Państwo,

W inwestycji Osiedle Coopera etap I zakończone zostały już wszystkie prace przy elewacji lekko mokrej oraz prace tynkarskie wewnątrz budynku. Zamontowane zostały także wszystkie windy oraz portale windowe.

Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji.

W budynku A, B, C i D:
 • Zakończono prace nad instalacjami podposadzkowymi
 • Zakończono prace posadzkarskie
 • Zakończono prace gresiarskie
 • Zamontowano balustrady zewnętrzne
 • Zamontowano parapety wewnętrzne
 • Zamontowano ościeżnice drzwiowe lokalowe
 • Zamontowano ślusarkę aluminiową wejściową
 • Zamontowano blendy na balustradach zewnętrznych
 • Zamontowano skrzydła drzwiowe lokalowe
 • Zamontowano drabiny wyłazowe
 • Trwa montaż grzejników
 • Trwa montaż oświetlenia na balkonach
 • Trwa montaż oświetlenia w częściach wspólnych
 • Malowane są części wspólne
 • Montowane są pochwyty na klatce schodowej
 • Wykonywana jest zabudowa skrzynek na listy
Ponadto w budynkach A i B:
 • Zakończono prace przy elewacji wentylowanej
 • Zamontowano portale drzwiowe
 • Zakończony został montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
W budynkach C i D:
 • Trwają prace nad elewacją wentylowaną na wszystkich ścianach
 • Trwa montaż portali drzwiowych
 • Trwają prace przy tarasach w ogródkach
W budynku A:
 • Zakończono prace przy tarasach w ogródkach
W budynku B:
 • Trwają prace przy tarasach w ogródkach
W budynku C:
 • Trwa montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
W budynku D:
 • Zakończono montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
Witamy na Osiedlu Coopera!

Szanowni Państwo,
Prace przy Państwa mieszkaniach stają się coraz bardziej zaawansowane. Zakończyły się już prace tynkarskie wewnątrz budynków oraz prace przy elewacji mokrej. Zamontowane zostały także wszystkie windy. W budynkach A i B zakończyły się również prace gresiarskie oraz zamontowane zostały drzwi lokalowe.
Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji.

Etap I w budynku A, B, C i D:
 • Zamontowano ościeżnice drzwiowe lokalowe
 • Zamontowano ślusarkę aluminiową wejściową
 • Zamontowano parapety wewnętrzne
 • Zamontowano balustrady zewnętrzne
 • Zamontowano blendy na balustradach zewnętrznych
 • Zakończono prace posadzkarskie
 • Zakończono prace nad instalacjami podposadzkowymi
 • Trwają prace nad kosmetyką wewnętrzną lokali mieszkalnych
 • Montowane są portale drzwiowe
 • Montowane są portale windowe
 • Montowane są drabiny wyłazowe
Etap I dodatkowo w budynkach C i D:
 • Trwają prace gresiarskie
 • Montowane są skrzydła drzwiowe lokalowe
Etap I ponadto w budynku C:
 • Trwa montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
Etap II w budynkach A, B, C, D i E:
 • Zakończono izolację klatek schodowych
 • Zakończono prace izolacyjne na dachu
 • Trwają prace elewacyjne
Etap II w budynku A:
 • Układane jest pokrycie dachowe
 • Trwają prace tynkarskie
 • Zakończono prace nad zamurówkami w szachtach
 • Zakończono prace przy pionach sanitarnych
 • Rozpoczęto prace posadzkarskie
 • Trwają prace podposadzkowe
 • Zakończono prace instalacyjne podtynkowe
Etap II w budynku B:
 • Układane jest pokrycie dachowe
 • Trwają prace tynkarskie
 • Zakończono prace nad zamurówkami w szachtach
 • Rozpoczęto prace posadzkarskie
 • Trwają prace przy pionach sanitarnych
 • Trwają prace nad instalacjami podtynkowymi
Etap II w budynku C:
 • Układane jest pokrycie dachowe
 • Zakończono prace nad zamurówkami w szachtach
 • Trwają prace przy pionach sanitarnych
 • Trwają prace nad instalacjami podtynkowymi
 • Rozpoczęto prace tynkarskie
Etap II w budynku D:
 • Układane jest pokrycie dachowe
 • Trwają prace tynkarskie
 • Trwają prace nad instalacjami podtynkowymi
 • Zakończono prace przy pionach sanitarnych
 • Rozpoczęto prace posadzkarskie
Etap II w budynku E:
 • Zakończono prace nad pokryciem dachowym
 • Trwają prace tynkarskie
 • Zakończono prace przy pionach sanitarnych
 • Trwają prace posadzkarskie
 • Zakończono prace instalacyjne podtynkowe
 • Trwają prace podposadzkowe
Pozdrawiamy z placu budowy Osiedla Coopera!

Szanowni Państwo,
Niemiernie miło nam poinformować, że wszystkie zaplanowane prace są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

W etapie I trwają obecnie prace nad elewacją wentylowaną oraz ostatnie prace wykończeniowe mieszkań. Zakończone zostały już prace przy elewacji lekko mokrej i instalacjach podposadzkowych.
W etapie II trwają prace nad pokryciem dachowym. Wykonywane są również ostatnie prace gresiarskie oraz prace montażowe stolarki okiennej.
Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji.

Etap I w budynku A:
 • Zakończone zostały prace gresiarskie
 • Zakończono montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
 • Zamontowane zostały balustrady zewnętrzne
 • Zamontowane zostały blendy na balustradach zewnętrznych
 • Zamontowana została ślusarka aluminiowa wejściowa
 • Zakończono montaż ościeżnic drzwiowych lokalowych
 • Montowane są drabiny wyłazowe
 • Trwają ostatnie prace nad elewacją wentylowaną w zakresie balkonów
Etap I w budynku B:
 • Zakończono montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
 • Zamontowane zostały blendy na balustradach zewnętrznych
 • Zamontowana została ślusarka aluminiowa wejściowa
 • Zakończono montaż ościeżnic drzwiowych lokalowych
 • Montowane są balustrady zewnętrzne
 • Trwają prace gresiarskie
 • Montowane są drabiny wyłazowe
 • Trwają ostatnie prace nad elewacją wentylowaną w zakresie balkonów
Etap I w budynku C:
 • Zamontowana została ślusarka aluminiowa wejściowa
 • Trwają ostatnie prace nad posadzkami
 • Trwają prace gresiarskie
 • Trwa montaż ślusarki aluminiowej wewnętrznej
 • Montowane są balustrady zewnętrzne
 • Trwają prace nad elewacją wentylowaną na wszystkich ścianach
 • Montowane są płyty HPL na elewacji
 • Montowane są drzwi wewnętrzne
 • Trwa montaż blend na balustradach zewnętrznych
 • Montowane są drabiny wyłazowe
Etap I w budynku D:
 • Zakończone zostały prace nad posadzkami
 • Zamontowana została ślusarka aluminiowa wewnętrzna
 • Zamontowane zostały parapety wewnętrzne
 • Zamontowana została ślusarka aluminiowa wejściowa
 • Trwają prace gresiarskie
 • Montowane są balustrady zewnętrzne
 • Trwa montaż ościeżnic drzwiowych lokalowych
 • Trwają prace nad elewacją wentylowaną na wszystkich ścianach
 • Montowane są płyty HPL na elewacji
 • Trwa montaż blend na balustradach zewnętrznych
 • Montowane są drabiny wyłazowe
Etap II w budynku A:
 • Zakończone zostały prace przy pionach sanitarnych
 • Wykonane zostały zamurówki w szachtach
 • Wykonywane są prace nad pokryciem dachowym
 • Trwają ostatnie prace izolacyjne na dachu budynku
 • Trwają prace elewacyjne
 • Trwają prace tynkarskie
 • Trwają prace instalacyjne
 • Trwają prace nad izolacją klatek schodowych
Etap II w budynku B:
 • Wykonane zostały zamurówki w szachtach
 • Wykonywane są prace nad pokryciem dachowym
 • Trwają prace przy pionach sanitarnych
 • Trwają prace izolacyjne na dachu budynku
 • Trwają prace instalacyjne
 • Trwają prace nad izolacją klatek schodowych
 • Trwają ostatnie prace przy montażu stolarki okiennej
 • Trwają prace instalacyjne podtynkowe
 • Trwają prace tynkarskie
Etap II w budynku C:
 • Wykonane zostały zamurówki w szachtach
 • Wykonywane są prace nad pokryciem dachowym
 • Trwają prace przy pionach sanitarnych
 • Trwają prace nad izolacją klatek schodowych
 • Trwają ostatnie prace przy montażu stolarki okiennej
 • Trwają prace instalacyjne podtynkowe
Etap II w budynku D:
 • Wykonywane są prace nad pokryciem dachowym
 • Trwają prace izolacyjne na dachu budynku
 • Trwają prace elewacyjne
 • Trwają prace tynkarskie
 • Trwają prace nad izolacją klatek schodowych
 • Trwają prace instalacyjne
Etap II w budynku E:
 • Zakończone zostały prace nad pokryciem dachowym
 • Zakończono izolację klatek schodowych
 • Trwają prace elewacyjne
 • Trwają prace tynkarskie wewnątrz budynku
 • Trwają prace instalacyjne
 • Trwają prace nad instalacjami podposadzkowymi
Wracamy do Państwa z najnowszymi informacjami z placu budowy inwestycji Osiedle Coopera!

Wracamy do Państwa z najnowszymi informacjami z placu budowy inwestycji Osiedle Coopera! Wszystkie prace odbywają się zgodnie z planem, a Państwa mieszkania i lokale usługowe nabierają ostatecznego kształtu.

W etapie I zakończone zostały już prace tynkarskie wewnątrz budynków oraz prace nad instalacjami podposadzkowymi. Zamontowane zostały również windy oraz stolarka aluminiowa wewnętrzna. 

W etapie II zakończone zostały prace żelbetowe konstrukcji budynku oraz prace murarskie na budynku. Trwają również ostatnie prace montażowe stolarki okiennej.

Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji.

Etap I w budynku A i B:
 • Zakończone zostały prace posadzkarskie
 • Zakończono montaż parapetów
 • Montowane są balustrady zewnętrzne
 • Trwają prace gresiarskie
 • Montowana jest ślusarka wejściowa
 • Montowane są drzwi wewnętrzne
Etap I w budynku C i D:
 • Trwają ostatnie prace nad posadzkami
 • Trwają prace gresiarskie
 • Montowane są balustrady zewnętrzne
 • Montowane są parapety
 • Na elewacji montowane są płyty HPL
 • Montowane są drzwi wewnętrzne 
Etap II obecnie w budynku A:
 • Wykonywane są prace nad pokryciem dachowym
 • Zakończone zostały prace przy pionach sanitarnych
 • Trwają prace izolacyjne na dachu budynku
 • Trwają prace przy instalacjach podtynkowych
 • Trwają prace elewacyjne
 • Trwają prace tynkarskie
Etap II obecnie w budynku B i C:
 • Wykonywane są prace nad pokryciem dachowym
 • Trwają prace przy pionach sanitarnych
 • Trwają prace izolacyjne na dachu budynku
Etap II obecnie w budynku D i E:
 • Wykonywane są prace nad pokryciem dachowym
 • Zakończone zostały prace przy pionach sanitarnych
 • Trwają prace izolacyjne na dachu budynku
 • Trwają prace przy instalacjach podtynkowych
Etap II ponadto w budynku E:
 • Trwają prace elewacyjne
 • Trwają prace tynkarskie wewnątrz budynku do poziomu +2
 • Trwają prace nad instalacjami podposadzkowymi 
W budynku 2A:
 • Wykonywane są ostatnie prace murarskie
 • Montowane są okna
 • Rozpoczęły się prace izolacyjne na dachu budynku
W budynku 2B:
 • Wykonywane są ostatnie prace żelbetowe konstrukcji budynku
 • Trwają prace murarskie na poziomie +4
W budynku 2C:
 • Wykonywane są ostatnie prace żelbetowe konstrukcji budynku
 • Trwają prace murarskie na poziomie +3 i +4
W budynku 2D:
 • Wykonywane są ostatnie prace murarskie
 • Rozpoczęły się prace izolacyjne na dachu budynku
 • Montowane są okna
W budynku 2E:
 • Wykonywane są ostatnie prace murarskie
 • Montowane są okna

Do przeczytania wkrótce!