Logo Unidevelopment

IDEA Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności firmy są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Plan połączenia przez przejęcie

osiedle idea

Dane firmy

ul. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa

(+48 22) 298 98 96

Dane inne

NIP: 5213418163
REGON: 140696042
KRS: 0000226688,

Sąd Rejonowy w m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50000 zł

Lokalizacja