Logo Unidevelopment

Osiedle Idea Venus - postęp prac

Budynek 7A:

 • Zakończone betonowanie stropodachu budynku
 • Trwają prace przy zbrojeniu i betonowaniu ścian attykowych
 • Trwają prace murarskie ścian działowych na poziomie +4 
 • Wykonywana jest instalacja elektryczna na poziomie +2 
 • Trwają prace przy wykonywaniu pionów wentylacyjnych

 

Budynek 7B:

 • Trwają prace przy szalowaniu i betonowaniu ścian nośnych kondygnacji +4
 • Wykonany jest stropodach nad poz. +3
 • Trwa zbrojenie ścian attykowych na stropodachu
 • Trwają prace przy szalowaniu stropodachu nad kondygnacją +4 
 • Murowane są ściany działowe na kondygnacji +2
 • Trwa montaż pionów instalacji sanitarnych

Wykonywane są sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie osiedla.  

Budynek 7A:

 • trwają prace przy szalowaniu i zbrojeniu stropu nad kondygnacją +4
 • w przygotowaniu jest zbrojenie słupów ostatniej kondygnacji +5
 • w trakcje wykonania są instalacje poziome wod-kan oraz poziome inst. elektryczne w garażu oraz piony kanalizacyjne na pierwszych kondygnacjach
 • wymurowane zostały ściany działowe na kondygnacji +1, trwa murowanie ścian działowych na kondygnacji +2

 

Budynek 7B:

 • trwają prace przy szalowaniu i zbrojeniu elementów konstrukcyjnych na poz. +3
 • rozpoczęto szalowanie stropu nad kondygnacją +3
 • w trakcie wykonania są instalacje poziome wod-kan oraz poziome inst. elektryczne w garażu

Budynek 7A:

 • trwają prace przy szalowaniu i zbrojeniu stropu nad kondygnacją +2
 • szalowane są balkony oraz loggie na kondygnacji +2
 • zakończone zostały izolacje termiczne oraz przeciwwodne części podziemnych budynku
 • Zakończone murowanie ścian nośnych poz.+2

Budynek 7B:

 • trwają prace przy zbrojeniu i betonowaniu ścian i słupów kondygnacji +2
 • W trakcie prac są ściany murowane nośne na kondygnacji +2
 • Wykonywana jest izolacja pozioma budynku w części niepodpiwniczone. 
 • Zakończone zostały izolacje termiczne oraz przeciwwodne części podziemnych budynku 

Budynek 7A

 • wykonano strop nad kondygnacją -1
 • wykonywane są ściany i słupy parteru

Budynek 7B

 • wykonano płytę fundamentową
 • wykonano ściany i słupy kondygnacji -1
 • wykonywany jest strop nad kondygnacją -1

Budynek 7A

 • zakończono wylewanie płyty fundamentowej
 • wykonywane są ściany zewnętrzne kondygnacji -1 oraz szalowanie stropu nad kondygnacją -1

Budynek 7B

 • zabetonowano 2 spośród 4 działek roboczych płyty fundamentowej
 • trwa zbrojenie pozostałych działek roboczych