Logo Unidevelopment

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.

Poniższe informacje są przedstawiane w odniesieniu do wymogów wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) i stanowią wypełnienie obowiązku przedstawienia informacji o realizowanej strategii podatkowej przez Podatkową Grupę Kapitałową Unidevelopment.

Czytaj dalej >>>