Aktualności | Unidevelopment - Deweloper Warszawa

Smart home czy inne rozwiązania?

Oceniając przydatność rozwiązań funkcjonalnych stosowanych na osiedlach mieszkaniowych, Polacy na równi z zaawansowanymi innowacjami z obszaru automatyki mieszkaniowej cenią prostsze elementy poprawiające komfort codziennego życia, np. filtry zmiękczające i uzdatniające wodę czy stojaki rowerowe. To wnioski z badania „Opinie o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w mieszkaniach i na osiedlach”  przeprowadzonego na zlecenie dewelopera mieszkaniowego Unidevelopment SA. Wysoko plasują się też udogodnienia kojarzone z ekologią, takie jak panele fotowoltaiczne, instalacje pozwalające na odzyskiwanie wody deszczowej oraz tereny zielone.  

 

O ile rozwiązaniem uważanym przez ankietowanych za najbardziej użyteczne w budynkach mieszkalnych są systemy bezpieczeństwa (86% odpowiedzi), m.in. monitoring czy inteligentny alarm, o tyle już w samych mieszkaniach największą popularnością cieszą się o wiele prostsze udogodnienia - 81% badanych wskazuje na filtry zmiękczające i uzdatniające wodę, 74% osób doceniło nawiewniki w oknach z filtrami antysmogowymi i antyalergicznymi. Niewiele mniej ankietowanych – bo 73% – dostrzega zalety rekuperacji, czyli wentylacji pozwalającej na oszczędność energii cieplnej. 
Z kolei najbardziej użytecznymi elementami stosowanymi w ramach zagospodarowania terenu  inwestycji mieszkaniowych są według ankietowanych stojaki na rowery i wiaty rowerowe ze sprzętem serwisowym (82% wskazań) oraz dodatkowe ogólnodostępne miejsca postojowe (81%).


Wyniki badania pokazały, że Polacy szukający mieszkań cenią w nich nie tylko zaawansowane rozwiązania technologiczne, ale też prostsze elementy poprawiające komfort życia. To, które z nich są uznawane za najbardziej praktyczne, zależy od wielu czynników, m.in. od charakteru inwestycji mieszkaniowej i jej lokalizacji. Zauważamy również, że część rozwiązań cieszy się popularnością ze względu na trendy ekologiczne, np. filtry zmiękczające i uzdatniające wodę nabrały znaczenia, co można wiązać z większą popularnością wody kranowej i ograniczaniem zużycia plastikowych butelek. Jako deweloper dokładnie analizujemy potrzeby klientów tym zakresie i wdrażamy kolejne rozwiązania funkcjonalne w naszych projektach  – mówi Ewa Przeździecka, Wiceprezes Zarząd Unidevelopment SA.


Systemy automatyki mieszkaniowej jednak mają potencjał?

 

Chociaż w świetle badania „Opinie o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w mieszkaniach i na osiedlach” inteligentne rozwiązania wykorzystywane w mieszkaniach nie plasują się w pierwszej trójce najbardziej użytecznych, to ich potencjał również dostrzega spora grupa badanych. Klienci najczęściej doceniają obsługiwaną z poziomu smartfona inteligentną klimatyzację (71%), która umożliwia m.in. regulację temperatury czy też zarządzanie mocą urządzenia i zużyciem energii. Popularnością cieszą się również systemy automatyki mieszkaniowej umożliwiające sterowanie i zarządzanie np. ogrzewaniem, wodą, oświetleniem i energią elektryczną (70%) oraz automatyczne żaluzje zewnętrzne i rolety antywłamaniowe (64%).

Na rynku mieszkaniowym od kilku lat wskazuje się na rosnący potencjał rozwiązań smart home. Coraz więcej deweloperów podąża za tym trendem, oferując klientom inteligentne systemy w mieszkaniach i na terenie osiedla. Warto przy tym zaznaczyć, że część klientów dopiero poznaje innowacje tego typu i prawdopodobnie w kolejnych latach w tym obszarze będziemy obserwować dalszy wzrost ich popularności – dodaje Ewa Przeździecka. 

Jak pokazuje przykład inwestycji Unidevelopment SA, podobne systemy smart home mogą być z powodzeniem stosowane w inwestycjach mieszkaniowych z różnych segmentów. Przykładowo deweloper zastosował te same technologie, czyli czujniki otwierania okien i drzwi wejściowych oraz inteligentne głowice termostatyczne z bezprzewodowymi regulatorami temperatury w warszawskim projekcie premium (Pauza Ochota) i na radomskim Osiedlu Idea Ogrody. 

 

Ekologia ma znaczenie 

 

Osiedla zrównoważone i energooszczędne – to hasła często pojawiające się w branży, szczególnie w kontekście tworzenia budynków zeroemisyjnych i dostosowania się do wyzwań środowiskowych. Okazuje się jednak, że również klienci dostrzegają znaczenie rozwiązań ekologicznych łączonych ze zrównoważonym pozyskiwaniem energii. Panele fotowoltaiczne produkujące energię do oświetlenia części wspólnych są uznawane przez ankietowanych za jedno z najważniejszych rozwiązań w budynkach wielorodzinnych. Aż 81 % osób ocenia je jako użyteczne lub bardzo użyteczne. Stają się one też standardem w inwestycjach Unidevelopment i zostaną umieszczone np. na dachu inwestycji Sadyba Spot w WarszawieWśród innych zielonych technologii wskazywanych przez ankietowanych znalazł się system do odzyskiwania wody deszczowej używanej następnie do podlewania roślin w częściach wspólnych. Jego użyteczność dostrzega 79% badanych. 

Kolejnym istotnym elementem ekologicznym, na który zwracają uwagę klienci, są zielone przestrzenie wspólne wokół budynków mieszkalnych – różnorodne nasadzenia, w tym drzewa – oraz ogólnodostępne zielone tarasy. W pytaniach otwartych zwracają uwagę na ten aspekt w kontekście przyjemnego spędzania czasu, oddzielenia części mieszkalnej od zabudowy miejskiej oraz oczyszczania powietrza. Te tendencje potwierdzają wyniki innej ankiety, przeprowadzonej przez Otodom Analytics we współpracy z Unidevelopment SA – badani wskazują zieleń na terenie osiedla jako najważniejszy aspekt przyrodniczy. 

Poza ekologicznymi rozwiązaniami pozwalającymi np. oszczędzać wodę, odpowiednio zarządzać odpadami, czy tworzyć bioróżnorodne środowisko na terenie inwestycji, firmy deweloperskie coraz częściej wykorzystują technologie wzmacniające efektywność energetyczną budynku i pozwalające pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych. Takie rozwiązania ograniczają wpływ budownictwa na środowisko, a w perspektywie długofalowej pozwalają naszym klientom na wymierne oszczędności – podsumowuje Ewa Przeździecka.


[1] Badanie ilościowe przeprowadzone metodą CAWI przez GCE Consulting.

 

raport