Zmiany lokatorskie | Unidevelopment - Deweloper Warszawa

Promocja Kusocińskiego A/21 Przejdź do linku banera
Czym są zmiany lokatorskie?

Są to modyfikacje w aranżacji lokalu wykonywane po podpisaniu umowy deweloperskiej w trakcie trwania procesu budowy w oparciu o warunki techniczne i prawo budowlane, zgodnie z procedurą wprowadzania zmian lokatorskich opisaną w umowie.

Czy zmiany lokatorskie są odpłatne?

Tak, nabywca opłaca koszt weryfikacji wniosku w postaci opinii, ponosi koszt związany z opracowaniem i wykonaniem dokumentacji zamiennej oraz koszty robót budowlanych. Wyceny są opracowywane na podstawie odpowiednich dla każdej inwestycji cenników.

Jak uzgodnić wniosek na zmiany lokatorskie?

Wniosek na zmiany lokatorskie należy uzgodnić z specjalistą ds. technicznych i nanieść w czytelny i jednoznaczny sposób na karty techniczne przygotowane dla danego lokalu.

Czym są karty techniczne lokalu?

Karty techniczne to rzuty lokali odpowiednich branż: architektury, instalacji elektrycznych/teletechnicznych, instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacji).

Karty techniczne klient otrzymuje po zawarciu umowy deweloperskiej.

Jaki jest zakres zmian lokatorskich?

- Zmiany można wprowadzić jedynie w obrębie lokalu

- Dobudowanie, usunięcie ścianek działowych,

- Dodatkowe podejścia sanitarne oraz zmiana ich lokalizacji,

- Dodatkowe punkty elektryczne (gniazda, włączniki) i gniazda teletechnicznych oraz zmiana ich lokalizacji,

w oparciu o Warunki Techniczne oraz prawo budowlane.

Kiedy podpisać umowę na zmiany lokatorskie?

Umowę na zmiany lokatorskie można podpisać po zawarciu umowy deweloperskiej, uzgodnieniu wniosku, ale przed upływem wyznaczonego w umowie deweloperskiej terminu zgłaszania zmian lokatorskich. W przypadku zgłoszenia wniosku naniesionego nie na kartach technicznych lokalu lub przez zewnętrznego architekta Deweloper odmówi przyjęcia wniosku na zmiany lokatorskie.

Od czego zależy weryfikacja zmian lokatorskich i zgoda na ich wprowadzenie?

Weryfikację przeprowadza Deweloper w oparciu o uzgodnienia z Głównym Projektantem i Nadzorem Inwestorskim w oparciu o Warunki Techniczne, prawo budowlane.

Czy dokumentację zamienną może opracować zewnętrzne Biuro Projektowe?

Nie, jeżeli zgłoszony zakres zmian wymaga opracowania dokumentacji zamiennej to dokumentację zamienną musi opracować Główny Projektant budynku za wiedzą Dewelopera.

Jak przebiega proces wprowadzania zmian?

Uzgodnienie wniosku przez klienta

Uzgodnienie wniosku przez klienta. Przygotowanie przez klienta wniosku na kartach technicznych dewelopera zgodnie z wzorem w czytelny i jednoznaczny sposób.

Podpisanie umowy na zmiany lokatorskie

Podpisanie umowy na zmiany lokatorskie po zawarciu umowy deweloperskiej, przed upływem terminu zgłaszania zmian określonego w umowie deweloperskiej.

Weryfikacja wniosku przez Dewelopera w postaci opinii.

Weryfikacja wniosku przez Dewelopera w postaci opinii.

Zakres wnioskowanych zmian lokatorskich

Zakres wnioskowanych zmian lokatorskich może wymagać opracowania Dokumentacji zamiennej przez Biuro Projektowe Dewelopera zgodnie z opinią. Na podstawie opinii wykonywana jest wycena opracowania dokumentacji zamiennej.

Wycena prac budowlanych

Wycena prac budowlanych niezbędnych do wprowadzenia zmian lokatorskich wykonywana jest na podstawie zaakceptowanej dokumentacji zamiennej.

Akceptacja kosztów

Akceptacja kosztów wyceny przez Klienta i skierowanie prac do realizacji.