Kontakt | Unidevelopment - Deweloper Warszawa

Promocja Kusocińskiego A/21 Przejdź do linku banera

Siedziba główna

Unidevelopment SA
ul. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa

Sekretariat
tel. (+48 22) 298 98 96
e-mail: biuro@unidevelopment.pl
pon. - czw. 8:00-16:30
pt. 8:00-14:00

Zgłoszenie usterki
serwis@unidevelopment.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. (+48 22) 225 55 55
sprzedaz@unidevelopment.pl

 

 

Inspektor Ochrony Danych
Jakub Wezgraj
ochronadanych@unidevelopment.pl

Kontakt dla mediów
media@unidevelopment.pl

Kariera w Grupie Unibep
https://praca.unibep.pl/

Monday Development
ul. Piątkowska 116
60-649 Poznań
tel. (+48 61) 670 50 50
e-mail: sprzedaz@mondaydevelopment.pl
pon.-pt. 9:00-17:00

Unidevelopment Sadyba Spot

Inwestycja Sadyba Spot

Lokalizacja osiedla: ul. Powsińska / ul. św. Bonifacego 

Biuro sprzedaży: 
ul. Powsińska 44 
02-903 Warszawa 
tel. (+48 22) 298 98 98 
e-mail: sadyba@unidevelopment.pl

poniedziałek-piątek 10:00-18:00
sobota 10:00-15:00

sadybaspot.pl

Unidevelopment Osiedle Idea

Inwestycja Osiedle Idea

Lokalizacja osiedla: ul. Listopadowa / ul. Radiowa 

Biuro sprzedaży
ul. Listopadowa 5
26-601 Radom
tel. (+48 48) 377 08 77
e-mail: idea@unidevelopment.pl

poniedziałek-piątek 9:00-18:00
sobota 9:00-14:00

www.osiedleidea.pl

Unidevelopment Fama Jeżyce

Inwestycja Fama Jeżyce

Biuro sprzedaży
ul. J. H. Dąbrowskiego 81/85
60-529 Poznań
tel. (+48 61) 678 51 07
e-mail: famajezyce@monday.pl

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 12:00-18:00
środa-czwartek 10:00-18:00
piątek 8:00-16:00
sobota 9:00-14:00

www.famajezyce.pl

Unidevelopment Kusocińskiego

Inwestycja Kusocińskiego

Biuro sprzedaży - przy terenie budowy 
ul. J. Kusocińskiego
80-288 Gdańsk
tel. +48 664 087 645
e-mail: kusocinskiego@unidevelopment.pl

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 12:00-18:00
środa-czwartek 10:00-18:00
piątek 8:00-16:00
sobota 9:00-14:00

www.kusocinskiego.pl

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest UNIDEVELOPMENT SA z siedzibą przy ul. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa (dalej: „Administrator”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@unidevelopment.pl.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
 4. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, a po jego upływie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy, oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji, ewentualnie także zakładom ubezpieczeń, firmom doradczym, kancelariom prawnym oraz uprawnionym organom publicznym w zakresie w jakim byłoby to konieczne dla dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowanie automatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.