Aktualności | Unidevelopment - Deweloper Warszawa

Unidevelopment SA zwiększyła przychody i jest spokojna o wynik w całym 2023 roku

Unidevelopment SA opublikowała raport z wynikami finansowymi za I półrocze 2023 roku. W podsumowywanym okresie przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 7,5 mln zł (3,9%) do 197,6 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 (190,1 mln zł). W I półroczu 2023 r. w Unidevelopment SA przekazała  klientom 432 lokale, w tym 271 lokali w ramach wspólnych przedsięwzięć deweloperskich.

Zysk netto zmniejszył się o 9,3 mln zł (23,3%) z 40,0 mln zł w I półroczu roku 2022 do 30,7 mln zł w analogicznym okresie roku 2023. Odnotowane w podsumowanym okresie niższe wskaźniki rentowności EBIT oraz rentowności netto (ROS), są wynikiem przekazania w I półroczu 2023 pakietu 270 mieszkań dla klienta instytucjonalnego w ramach projektu  o niższej rentowności - II etapu inwestycji Fama Jeżyce (Poznań). W analizowanym okresie Unidevelopment SA przekazywała również lokale w inwestycjach oddanych do użytkowania w poprzednim roku kalendarzowym - przede wszystkim na Osiedlu Latte (Warszawa) oraz Osiedlu Idea (Radom).

Osiągnięte wyniki finansowe w roku I półroczu 2023 wskazują, że kondycja finansowa Spółki pozostaje stabilna. W IV kwartale tego roku Unidevelopment SA rozpocznie m.in. przekazywanie mieszkań w Pauza Ochota - warszawskim projekcie z segmentu premium. Inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem, co powoduje, że Zarząd spółki jest spokojny o wynik w całym 2023 r.

Strategia Unidevelopment zakłada dalszy konsekwentny rozwój spółki poprzez budowanie atrakcyjnej oferty dla klientów. Bank ziemi gwarantuje możliwość przygotowania i uruchamiania kolejnych projektów deweloperskich oraz realizację w najbliższych latach wyników finansowych adekwatnych do otoczenia i sytuacji rynkowej.

„Aktualnie podejmujemy też działania mające na celu wzmocnienie naszego portfela gruntów na kluczowych dla nas rynkach. Sytuacja w sektorze mieszkaniowym oraz efekty naszych działań przekładają się na pozytywne perspektywy Unidevelopment SA w kolejnych miesiącach tego roku oraz w dłuższym okresie" – podkreśla Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment SA

Więcej informacji w naszym raporcie:

https://unidevelopment.pl/page/raporty-okresowe