Logo Unidevelopment

Osiedle Idea Venus - postęp prac

Budynek 7A:

 • Trwa montaż drzwi do lokali mieszkalnych oraz w częściach wspólnych.
 • Trwają prace glazurnicze oraz szpachlowanie ścian na korytarzach i klatkach schodowych.  
 • Zakończył się montaż osprzętu elektrycznego oraz tablic mieszkaniowych w lokalach mieszkalnych. 
 • Trwa montaż grzejników i napełnianie instalacji centralnego ogrzewania. 
 • Wykonywanie warstw przygotowawczych pod nawierzchnię z żywicy w garażu.
 • W trakcie wykonania jest elewacja budynku.  
 • Zakończono prace tynkarskie w lokalach usługowych.

 

Budynek B: 

 • Zakończono prace tynkarskie w mieszkaniach i częściach wspólnych.
 • Zakończono instalacje podposadzkowe sanitarne i teletechniczne.
 • Na ukończeniu układanie posadzki cementowej na ostatniej kondygnacji.
 • W trakcie wykonywania montaż osprzętu elektrycznego w mieszkaniach.
 • Zakończono montaż dźwigów osobowych na wszystkich klatkach.
 • W trakcie montaż instalacji hydrantowej oraz izolacji termicznej sufitu w garażu.
 • W trakcie wykonania jest elewacja budynku. 

 

Prace zewnętrzne: 

 • Trwają prace przy murkach terenowych i brukowaniu chodników pomiędzy budynkami.
 • Zakończono prace przy sieciach zewnętrznych i przyłączach do budynków. 
 • Trwa usypywanie i kształtowanie skarp po stronie wschodniej. 
 • W mieszkaniach bud. 7A zostały wykonane tarasy zewnętrzne. 

Budynek 7A:

 • Zakończono prace tynkarskie w mieszkaniach i częściach wspólnych.
 • Wykonano wylewki w lokalach mieszkalnych i częściach w wspólnych.  
 • W trakcie prace glazurnicze na korytarzach i klatkach schodowych. 
 • W trakcie montaż stolarki drzwiowej w częściach wspólnych. 
 • W trakcie wykonania elewacja budynku.  

 

Budynek 7B: 

 • W trakcie prace tynkarskie na wszystkich klatkach schodowych.
 • W trakcie wykonania instalacje podposadzkowe sanitarne i teletechniczne. 
 • W trakcie wykonania instalacje elektryczne podtynkowe.
 • W trakcie montaż wind na klatkach B i C. 
 • W trakcie wykonania elewacja budynku. 

Budynek 7A:

 • Zakończono roboty murowe na wszystkich kondygnacjach. 
 • Wykonano wszystkie instalacje elektryczne podtynkowe w mieszkaniach. 
 • W trakcie prace tynkarskie w mieszkaniach na wszystkich klatkach schodowych.
 • Wykonano instalacje podposadzkowe oraz szlichty do poziomu +4 włącznie (klatki B i C).
 • Zakończono montaż stolarki okiennej.
 • W trakcie układanie wierzchniej warstwy pokrycia na dachu.
 • W trakcie prace elewacyjne na ścianie zachodniej i północnej. 

 

Budynek 7B: 

 • Zakończono roboty murowe na wszystkich kondygnacjach. 
 • Rozpoczęto prace tynkarskie w mieszkaniach na klatce B.
 • W trakcie wykonanie instalacji podtynkowych na wszystkich klatkach. 
 • W trakcie montaż stolarki okiennej.
 • Wykonano warstwy paroizolacyjne i termoizolacyjne dachu. 
 • Rozpoczęto prace elewacyjne na ścianie wschodniej i południowej. 

Budynek 7A:

 • Trwają prace murowe ścian działowych na ostatniej kondygnacji (+5). Poniższe kondygnacje zakończone. 
 • Wykonywane są instalacje elektryczne podtynkowe na kondygnacji +4 na klatce B i C. Klatka A ukończona. 
 • Zakończony montaż pionów i rozdzielaczy CO na klatkach schodowych A, B i C. 
 • Trwają prace tynkarskie na klatkach schodowych B i C. Kondygnacja +1 skończona. Tynkowanie kondygnacji +2 i +3 w toku.
 • Wykonane są instalacje podposadzkowe na poz. +1 klatki C. Trwają prace na poziomie +2. 
 • Na ukończeniu montaż stolarki okiennej.

 

Budynek B: 

 • Trwają prace murowe ścian działowych na kondygnacjach +3 i +4. Niższe kondygnacje zakończone. 
 • Wykonane są instalacje elektryczne podtynkowe na kondygnacji +1. Trwają prace na kondygnacji +2. 
 • W trakcie montażu jest stolarka okienna na kondygnacjach od +1 do +3. 

 

Prace zewnętrzne: 

 • W trakcie przebudowy jest sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociąg przy bud. 7B
 • Trwają prace przy wykonaniu podbudów dróg dojazdowych i miejsc parkingowych wzdłuż budynku 7B.
 • Wykonana sieć i przyłącze ciepłownicze dla bud. 7B. 
 • Trwają prace przy wykonaniu murków terenowych. 
 • Rozpoczęto wykonanie warstw izolacyjnych stropu nad garażem budynku 7A (PATIO).

Budynek 7A:

 • Zakończone betonowanie stropodachu budynku
 • Trwają prace przy zbrojeniu i betonowaniu ścian attykowych
 • Trwają prace murarskie ścian działowych na poziomie +4 
 • Wykonywana jest instalacja elektryczna na poziomie +2 
 • Trwają prace przy wykonywaniu pionów wentylacyjnych

 

Budynek 7B:

 • Trwają prace przy szalowaniu i betonowaniu ścian nośnych kondygnacji +4
 • Wykonany jest stropodach nad poz. +3
 • Trwa zbrojenie ścian attykowych na stropodachu
 • Trwają prace przy szalowaniu stropodachu nad kondygnacją +4 
 • Murowane są ściany działowe na kondygnacji +2
 • Trwa montaż pionów instalacji sanitarnych

Wykonywane są sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie osiedla.  

Budynek 7A:

 • trwają prace przy szalowaniu i zbrojeniu stropu nad kondygnacją +4
 • w przygotowaniu jest zbrojenie słupów ostatniej kondygnacji +5
 • w trakcje wykonania są instalacje poziome wod-kan oraz poziome inst. elektryczne w garażu oraz piony kanalizacyjne na pierwszych kondygnacjach
 • wymurowane zostały ściany działowe na kondygnacji +1, trwa murowanie ścian działowych na kondygnacji +2

 

Budynek 7B:

 • trwają prace przy szalowaniu i zbrojeniu elementów konstrukcyjnych na poz. +3
 • rozpoczęto szalowanie stropu nad kondygnacją +3
 • w trakcie wykonania są instalacje poziome wod-kan oraz poziome inst. elektryczne w garażu

Budynek 7A:

 • trwają prace przy szalowaniu i zbrojeniu stropu nad kondygnacją +2
 • szalowane są balkony oraz loggie na kondygnacji +2
 • zakończone zostały izolacje termiczne oraz przeciwwodne części podziemnych budynku
 • Zakończone murowanie ścian nośnych poz.+2

Budynek 7B:

 • trwają prace przy zbrojeniu i betonowaniu ścian i słupów kondygnacji +2
 • W trakcie prac są ściany murowane nośne na kondygnacji +2
 • Wykonywana jest izolacja pozioma budynku w części niepodpiwniczone. 
 • Zakończone zostały izolacje termiczne oraz przeciwwodne części podziemnych budynku 

Budynek 7A

 • wykonano strop nad kondygnacją -1
 • wykonywane są ściany i słupy parteru

Budynek 7B

 • wykonano płytę fundamentową
 • wykonano ściany i słupy kondygnacji -1
 • wykonywany jest strop nad kondygnacją -1

Budynek 7A

 • zakończono wylewanie płyty fundamentowej
 • wykonywane są ściany zewnętrzne kondygnacji -1 oraz szalowanie stropu nad kondygnacją -1

Budynek 7B

 • zabetonowano 2 spośród 4 działek roboczych płyty fundamentowej
 • trwa zbrojenie pozostałych działek roboczych